Empregamos cookies propias e de terceiros para realizar a análise da navegación dos usuarios e mellorar os nosos servizos. Se continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode obter máis información, ou ben coñecer cómo cambiar a configuración premendo eiquí

Acepto

A Asociación Provincial de Empresarios da Construción de Lugo conta con un equipo de asesores xurídicos con ampla experiencia no sector da construción e actividades afins, adicados ó asesoramento xurídico no ámbito administrativo e no xudicial nos ordes, social ou laboral, civil, penal e contencioso-administrativo.

O ámbito laboral é un dos máis reseñables, ó ser a Asociación a integrante da comisión negociadora dos convenios colectivos sectoriais na provincia de Lugo en representación da patroal, e levando a cabo un continuo asesoramento sobre calquera das disposicións integrantes dos tres convenios específicos dos sectores:
  • Edificación e Obras Públicas
  • Prefabricados e Materiais para a Construción
  • Comercio de Materiais de Construción

Cabe destacar en materia laboral, a especialización no asesoramento ás empresas en materia de extinción de contratos de traballo, expedientes de regulación de emprego, e na aplicación das diferentes disposicións dos convenios.

Este asesoramento abarca dende reunións coas empresas, así como o seu asesoramento tanto ante o SMAC (Servizo de Mediación Arbitraxe e Conciliación) coma o Xulgado do Social.

É importante a interrelación deste departamento cos restantes departamentos de APEC, como é o caso do Servizo de Prevención de Riscos Laborais, no que atingue ó asesoramento ás empresas asociadas por mor de inspeccións realizadas pola autoridade laboral, tanto no caso de accidentes de traballo como no de visitas rutinarias efectuadas ás empresas etc.

Préstase asimesmo ampla información sobre axudas e subvencións en vigor e os requisitos para o acceso ás mesmas, calquera que sexa o organismo público ou privado que as convoca, así como sobre calquera normativa en vigor ou documentación a presentar perante a administración con motivo da súa actividade xa sexa laboral, mercantil, ou doutra índole.

Por outra banda asesorase da idoneidade das coberturas das diferentes pólizas de seguros, xa sexa obrigatoria ou voluntaria a súa contratación.

En materia de asesoramento urbanístico, destacar a grande especialización do equipo xurídico, sendo un dos únicos da provincia experto nese campo. Concretamente os temas nos que as empresas asociadas demandan  máis este servizo son os seguintes:
  • CONSULTAS SOBRE PLANEAMIENTO.
  • ASESORAMENTO SOBRE A OBTENCIÓN DE LICENZAS ASÍ COMO AS SUBSANACIÓNS DE INCIDENCIAS.
O carácter inestable da normativa en xeral, require un esforzo continuo de reciclaxe e actualización por os asesores xurídicos con ampla experiencia que permita ofrecerlle ó asociado un servizo rápido, actualizado e de calidade resolvendo así o problema surxido no desenrolo da súa actividade productiva, todo elo amparado polas máis avanzadas bases de datos xudiciais e polo Sistema de Xestión de Calidade implantado en todos os departamentos de APEC dende o ano 2000 e certificado por AENOR.